Ruby888 Online

Ruby888 Online เป็นหนึ่งในช่องทางที่ผู้เล่นสามารถโยกย้ายเงินเกมส์ไปยังเกมส์พนันของ Ruby888 ก่อนที่จะเริ่มต้นเข้าเล่นเกมส์ ผู้เล่นจำเป็นต้องทำรายการย้ายเงินเกมส์จากกระเป่าเงินของตัวเอง ไปยังเครดิตของหมวดหมู่เกมส์พนันที่ต้องการเล่นให้เรียบร้อย โดยเฉพาะผู้เล่นที่พึ่งเปิดบัญชีผู้ใช้และผู้เล่นที่มีการเติมเงินเข้ามาใหม่ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ซึ่งนอกจากนี้แล้วผู้เล่นยังสามารถเข้าเล่นเกมส์พนันต่างๆ ได้พร้อมกันในยูสเซอร์ผู้ใช้เพียงคนเดียว

Ruby888 online

Ruby888 ผ่านเว็บ

Ruby888 ผ่านเว็บ มีระบบให้ท่านทำการโยกย้ายเงินหรือการจัดการบัญชีของท่านเพื่อโอนเครดิตเข้าสู่เกมส์ในการเล่นโดยใช้ User และ Password ของท่านในการล็อกอินเข้าระบบหน้าเว็บ

กระเป๋าเงิน Ruby888 ผ่านเว็บ

Ruby888 กระเป๋าเงิน

Ruby888 กระเป๋าเงิน ทำการโอนยอดเงินไปสู่เกมส์ประเภทที่ท่านต้องการเล่นใน Ruby888 ได้ที่เมนู "กระเป๋าเงิน" โดยทุกครั้งที่เติมเงินเกมส์ ยอดที่ท่านเติมจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเงิน ให้ท่านโยกเงินไปในเกมส์ที่ต้องการจะเล่นก่อนทุกครั้ง

 Back ↵